Welkom

Ik ben Julia Cohendy (°1984), klinisch psycholoog en integratief psychotherapeut*. Ik ben tevens DGT coach en EMDR practitioner i.o.  Dankzij tien jaar werkervaring in de ambulante zorg en dagbehandelcentra heb ik ervaring met een brede waaier aan psychische problemen.  

Zowel mensen met milde klachten, die een kortdurende begeleiding wensen, als mensen met ernstige en/of chronische klachten kunnen bij mij terecht. Ook nazorg aansluitend op een opname is mogelijk. Vanuit een warme, professionele en respectvolle basishouding probeer ik om samen met jou linken te leggen tussen de huidige klachten en ervaringen uit het verleden. Vanuit een gedeelde visie rond het ontstaan van de klachten kan de behandeling meer gericht zijn op het verleden of juist op het heden (symptoomgericht) en de toekomst. De behandeling krijgt vorm vanuit een samenwerking, waarbij jouw wensen en jouw tempo bepalend zijn.  

Je kan contact met mij opnemen via mail of telefonisch (zie ‘praktisch’) ofwel via het contactformulier op deze site (zie ‘contact’). Indien je vragen hebt of wilt aftoetsen of je bij mij terecht kan, dan is het ook mogelijk om vrijblijvend telefonisch te overleggen.

* ‘Klinisch psycholoog’ wil zeggen dat ik een bachelor- en masteropleiding in de klinische psychologie volgde aan de universiteit. ‘Psychotherapeut’ wil zeggen dat ik daarna een vierjarige, praktijkgerichte opleiding volgde. Dit deed ik eveneens aan de universiteit. Ik leerde hier mijn therapeutische vaardigheden verdiepen. Ook volgde ik een eigen leertherapie en supervisies.