Welkom

 

Ik ben Julia Cohendy (°1984), klinisch psycholoog en psychotherapeut*. Je mag je bij mij aanmelden als je merkt dat je ergens in jouw leven op vast loopt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je last hebt van angst, somberheid of een traumatische ervaring hebt meegemaakt. Zowel mensen die kortdurende begeleiding nodig hebben als mensen met ernstige en/of chronische klachten kunnen bij mij terecht. Ook nazorg aansluitend op een opname is mogelijk.

Ik vind het belangrijk om te zoeken naar jouw krachten en op een empathische manier stil te staan bij eventuele kwetsuren of factoren die jouw functioneren belemmeren. Mijn ervaring is dat klachten meestal niet op zichzelf staan. Soms hangen ze samen met ervaringen die we opdoen in de kindertijd. Ik zal in therapie altijd even stil staan bij jouw verleden en samen kunnen we bekijken of ervaring van toen meespelen in de klachten nu. Het is echter mogelijk dat je zelf geen behoefte voelt hier diepgaand bij stil te staan. Je kan zelf aangeven of je nood hebt aan een concrete aanpak of liever een explorerende therapie hebt. Mijn manier van werken gebeurt in overleg met jou.

Je kan contact met mij opnemen via mail of telefonisch (zie ‘praktisch’) ofwel via het contactformulier op deze site (zie ‘contact’). Indien je vragen hebt of wilt aftoetsen of je bij mij terecht kan, dan is het ook mogelijk om vrijblijvend telefonisch te overleggen.

* ‘Klinisch psycholoog’ wil zeggen dat ik een bachelor- en masteropleiding in de klinische psychologie volgde aan de universiteit. ‘Psychotherapeut’ wil zeggen dat ik daarna een vierjarige, praktijkgerichte opleiding volgde. Dit deed ik eveneens aan de universiteit. Ik leerde hier mijn therapeutische vaardigheden verdiepen. Ook volgde ik een eigen leertherapie en supervisies.